Blog

Contain data reffered to blogs.


Receive a list of all Blogs

Query parameters:
 • order - sort the records in your result set (default: ASC)
GET /services/blogs

Returns all blogs

HTTP/1.1 200 OK
            {
            "blogs": [
              {
                "id" : 1,
                "title" : "Zdrowa żywność",
                "handle" : "zdrowa_zywnosc",
                "url" : "zdrowa-zywnosc",
                "visibility" : 1,
                "created_at" : "2015-09-22 01:15:35",
                "updated_at" : "2015-09-22 01:15:35",
                "meta_title" : "Zdrowa żywność",
                "meta_description" : "Blog poświęcony zdrowej żywności",
                "meta_keywords" : "zdrowie, zywnosc",
              }
              ],
              },
              {
                "id" : 2,
                "title" : "Codzienna suplementacja",
                "handle" : "codzienna_suplementacja",
                "url" : "codzienna-suplementacja",
                "visibility" : 1,
                "created_at" : "2015-09-22 01:15:35",
                "updated_at" : "2015-09-22 01:15:35",
                "metadata" : [
                {
                "meta_title" : "Codzienna suplementacja",
                "meta_description" : "Codzienna suplementacja",
                "meta_keywords" : "suplementy",
              },
              ],
              },
              ]
            }

Receive a count of all Blogs

GET /services/blogs/count

Receive a count of all Blogs

HTTP/1.1 200 OK
            {
            "count": 2
            }

Receive a single Blog

GET services/blogs/{id}

Receive a single Blog

Response
HTTP/1.1 200 OK
            {
            "blog":
            {
              "id" : 1,
              "title" : "Zdrowa żywność",
              "handle" : "zdrowa_zywnosc",
              "url" : "zdrowa-zywnosc",
              "visibility" : 1,
              "created_at" : "2015-09-22 01:15:35",
              "updated_at" : "2015-09-22 01:15:35",
              "meta_title" : "Zdrowa żywność",
              "meta_description" : "Blog poświęcony zdrowej żywności",
              "meta_keywords" : "zdrowie, zywnosc",
            }
            }

Create a Blog

Required fields:
 • title
POST services/blogs

Create blog with specified parameters

Request
{
            {
            "blog":
            {
            "id" : 1,
            "title" : "Zdrowa żywność",
            "handle" : "zdrowa_zywnosc",
            "url" : "zdrowa-zywnosc",
            "visibility" : 1,
            "meta_title" : "Zdrowa żywność",
            "meta_description" : "Blog poświęcony zdrowej żywności",
            "meta_keywords" : "zdrowie, zywnosc",
            }
            }
Response
HTTP/1.1 200 OK
            {
            "blog":
            {
            "id" : 1,
            "title" : "Zdrowa żywność",
            "handle" : "zdrowa_zywnosc",
            "url" : "zdrowa-zywnosc",
            "visibility" : 1,
            "created_at" : "2015-09-22 01:15:35",
            "updated_at" : "2015-09-22 01:15:35",
            "meta_title" : "Zdrowa żywność",
            "meta_description" : "Blog poświęcony zdrowej żywności",
            "meta_keywords" : "zdrowie, zywnosc",
            }
            }
          

Update an existing Blog

PUT services/blogs/{id}

You can update a given blog

Request
{
            "blog":
            {
            "title" : "Zdrowa żywność",
            "meta_title" : "Zdrowa żywność",
            "meta_description" : "Blog poświęcony zdrowej żywności",
            "meta_keywords" : "zdrowie, zywnosc",
            }
            }
Response
HTTP/1.1 200 OK
            {
            "id"	: 1,
            }

Delete an existing Page

DELETE services/blogs/{id}

Delete an existing blog

Response
HTTP/1.1 200 OK
            {
            "status"	: "ok",
            }